x
     

Yapı Denetimi Yapılmayan Yer..

26 Nisan 2022 Salı , 20:31
Okunma: 1517
0 Yorum

Ne kadar Güvenli dedik!

 

Çeşme Kaymakamının dan;

"..,İmar mevzuatına aykırı yapılan yasa dışı kulenin planı askıya çıktı. Plan da KULE yokmuşçasına yapılması adrese teslim planın iptali için Kaymakamlığınız tarafından  işlem yapılması gerekmektedir. Aksi halde hukuksuzluğa ortak olursunuz..,"

Diye işlem yapmasını istedik,

Çeşme Kaymakamı belediyesine sordu!

Burada gerçekten sorun var,

Çeşme belediyesi KAÇAK yaptığı Kule için,

Tehlike arz ediyor der mi?

İnşaat Ruhsatı olmayan yerin Yapı Denetimi de olmaz!

Bunu herkes bilirken,

Neyin cevabı beklenmekte,

Plansız Kaçak yapılan Kule şimdiye kadar çoktan Yapı Tatil Zaptı tutulmalıydı!

Sizlerle sorduğumuz soruyu ve Çeşme Kaymakamlığının

Belediyeye yolladığı yazı paylaşmadan evvel,

Üç kez Çeşme Kaymakamlığına sorduğumuz,

Sayın Kaymakamlığınıza Çeşme Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İdari Bina, Çok Amaçlı Bina ve Konteyner Yapım İşi ¬ Temmuz ayında 2021/412459 bir ihale yapılan yer ile ilgili;

2 aydır aynı soruyu sormama karşın Çeşme belediyesi sorularımızı maddelere ilişkin cevaplamadığı görülmekte.
 
Kaymakamlığınız tarafından bu konuda soruşturma açılmasını talep ediyorum. 

İhalesi yapılan yerin inşaat ruhsatı var mı?

Aralı ayından bu güne hala cevap bekliyoruz,

İnşaat Ruhsatı VAR ya da YOK demek bu kadar zor mu?
 

T.C
ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI’NA

Çeşme belediyesinde askıya çıkan NEZİR’İN KULESİ ile ilgili;
 
Valilik tarafından ön inceleme yapılan,
 
1- Kaymakamlığınız tarafından MAARİF Müfettişi incelemesinde tutanaklara geçen ifadelerde;
 
Fen İşleri Müdürünün ifadesinde;

“Belediye başkanımızın şifahi talimatı üzerine söz konusu yapının yapım ihalesi için 18.03.2020 tarihinde olur alınmıştır. Yapılacak yapı ticari veya kullanılacak bir yapı değildir. KAMU ALANINDA İNŞAA EDİLMİŞTİR. Yapı RUHSATSIZ OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR. Bu benim sorumluluk alanım dışındadır. Müdürlüğümüze anıt yapının projesi geldi bunun üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi kapsamında açık ihale düzenlendi..,"133.361,58 TL + KDV olarak ihale edildi. Bina bu kapsamda yapılarak geçici kabulü yapıldı.”

İmar Müdürü ifadesinde

“.., Ancak başkanlığın emir ve talimatı üzerine 1 ay önce imar plan tadilatı hazırlıklarına başladık..,”

İfadelerini görmezden gelen Maarif Müfettişi Raporu sonrasında SORUŞTURMA İZNİ verilmemesi kararında Çeşme Kaymakamının imzasında bulunmaktadır.

İmar mevzuatına aykırı yapılan yasa dışı kulenin planı askıya çıktı. Plan da KULE yokmuşçasına yapılması adrese teslim planın iptali için Kaymakamlığınız tarafından  işlem yapılması gerekmektedir. Aksi halde hukuksuzluğa ortak olursunuz.

2-İnşaat Ruhsatı alınmadan yapılan Kule tehlike arz etmektedir.

Çünkü;

Ruhsatsız yasa dışı yapılan Kulenin YAPI DENETİMİ yapılmamıştır. Bu keleye insanlar girip çıkmaktadır.

“Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine ya da imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine ve yükleniciye de ceza uygulanır (md. 12). Yapılaşmanın plan, sağlık ve çevre şartlarına uygun gelişmesini amaçlayan İmar Kanunu'nun ''fenne uygunluk" kavramı ile insanların içerisinde güvenle oturacağı bir yapının ortaya çıkmasını da arzu ettiği, o yüzden, daha inşaata başlanmadan işi denetime almak istediği" görülmektedir. Zira, imar mevzuatında yapı ile ruhsat (izin) arasında çok sıkı bir ilişki kurulmuştur. Bu bağ, daha inşaata, başlanmadan, alınması zorunlu yapı ruhsatı ile başlamakta ve inşaatın devamı sırasında denetim yoluyla sürmekte ve oturma izni (iskan ruhsatı) ile sona ermektedir. O nedenle inşaatın imar mevzuatında aranan şartları taşıyıp taşımadığının ve yapı emniyeti olup olmadığının denetlenmesi, o inşaatın ruhsata (izne) bağlanması ile olanaklıdır. İmar Kanunu'nun konuya ilişkin emredici, herkesi bağlayıcı ve bundan ötürü mahkemelerce de resen (kendiliğinden) göz önünde tutulması zorunlu bu hükümleri karşısında, yüklenici, ruhsatsız olarak bir inşaata başlayamayacağı, arsa sahibinin de yükleniciyi ruhsatsız inşaat yapımına zorlayamayacağı açık seçiktir.”
 
Yapı Denetimi yapılmayan Kulenin yıkılması ve başkanın ŞİFAHİ TALİMATIYLA yasaları yok sayan başkan M.Ekrem Oran, ihale onayını veren başkan yardımcısı Fayika Öner, kaçak yapıyı mühürlemeyen Fen İşleri Müdürü Ahmet Çiçek ve ruhsat Müdür hakkında soruşturma açılmasını talep ediyorum.
 
3-Soruşturma yaptık tüm ifadelere karşın yasa dışı olduğu kesinleşen KULENİN tehlike arz ettiğini görmezden gelerek SORUŞTURMA İZNİ vermedik diye soruşturma açılmaması halinde YASA DIŞI UYGULAMALARA göz yuman kişiler hakkında üzülerek suç duyurusu yapmak zorunda kalacağım. TCK 281 göre suçu gizleyenlar hakkında yasa çok açık.

Kaymakamlığınız tarafından ivedi bir şekilde işlem yapılması planın askıdan inmesini sağlamanızı ve tarafıma bilgi verilmesini istiyorum.

Nivent Kurtuluş
 

 


Kaynak: