x
     

YEŞİL ALAN.,

15 Mart 2023 Çarşamba , 10:58
Okunma: 1511
0 Yorum

SATILIR MI?

 

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

Hala yazışma safahatını bitiremediği için,

Bir kez daha İBB'nin Bilgi Edinme Birimine yazdık,

İZMİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-İZMİR

Konu:
 
Menderes Belediyesinin 27/04/2022 tarihinde satışını yaptığı, 1009/7 nolu 2198’78m2 arsanın satışının iptal edilmesi ve terk amacına uygun olarak kamu kullanım alanı olarak değerlendirilmek üzere; ilk hali olan park-yeşil alana dönüştürülmesi veya belediye hizmet alanı olarak değerlendirilmek üzere tanımlanmasını ve bölgedeki mülkiyet sahiplerinden terk edilme gerekçesine uygun hale getirilerek, yurttaşların kamu kullanımına hizmet verecek şekilde düzeltilmesinin gereğinin yapılmasıdır.

NEDENLERİ:

30/07/2012 onama tarihli Menderes Belediyesinin 1/1000 ölçekli planlarında da görüleceği üzere(ek:1), Menderes Belediyesince satılan 2198,78m2 lik 1009/7 nolu parsel PARK ALANIDIR, YEŞİL ALANDIR. 19.02.2016 Tarihinde yapılan genel plan tadilatı sürecinde, bilerek veya bilmeyerek (Muhtemelen Sehven) bu park, YEŞİL ALAN tanımı çizim ve onay sürecinde(İBB tarafından SEHVEN) kaldırılmış ve onanmıştır.

Söz konusu alanın uygulamasının yapılabilmesi için Menderes Belediyesinin 08/01/2014 tarihli ve 5 nolu kararı ile onanmış bulunan düzenleme sahasına uygun olarak hazırlanmış olan uygulama planı, yine Menderes Belediyesi encümeninin 10/02/2014 tarihli kararı ile onaylanmış ve İzmir BŞB ne onaya sunulmuştur. 

Onaylanmıştır, Kesinleşmiş ve PARK,YEŞİL ALAN OLUŞMUŞTUR, 
KAMU KULLANIMI İÇİN TERK EDİLMİŞTİR.

Şu anda görev yapan belediye yönetimi ise, 29/12/2021 Tarihinde KAMUYA TERKİ YAPILMIŞ BU ALANI “YEŞİL ALANDAN VE YOLDAN İHDAS EDİLDİ’ açıklaması ile kadastro md.ne yolluyor. 

Kamu kullanımı için ayrılmış ve bölgedeki mülkiyet sahipleri tarafından PARK OLARAK TERKİ YAPILMIŞ Bu araziyi 28/02/2022 tarihinde Konut Alanı olarak BELEDİYENİN ÜZERİNE TAPUYU ÇIKARTIP 27/04/2022 tarihinde ACELE İLE SATMIŞTIR.

Kamu kullanımı için terki yapılmış olan bu arazi, terk amacına ve İmar yönetmeliğine ve kanununa ve ortak kamu kullanımı alanına göre düzenlenerek Tekrar İmar Planına işlenmelidir. VEYA; “İMAR PLANLARINDA TERKLERİ YAPILMIŞ OLAN TÜM YEŞİL ALANLAR, PARK ALANLARI KALDIRILARAK YOK EDİLEREK KONUT ALANINA ÇEVRİLEREK ÖZEL ŞAHISLARA,ŞİRKETLERE SATILABİLİR” DERSİNİZ, YAZILI OLARAK BU YAPILANLARI ‘ÇOK NORMAL’ OLARAK İFADELENDİRİRSİNİZ, BİZLERDE HUKUKEN ÇARELER ARARIZ.

ÇÜNKÜ BU ARAZİ MENDERES BELEDİYESİNİN 08/01/2014 TARİHLİ VE 5 NOLU KARARI İLE ONANMIŞ BULUNAN DÜZENLEME SAHASINA VE 10/02/2014 TARİHLİ MENDERES BELEDİYESİNİN ENCÜMEN KARARI İLE ONAYLANMIŞ VE İZMİR BŞBne GÖNDERİLMİŞ ,BŞBde de ONAYLANARAK 27/05/2014 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞ ve BU SÖZKONUSU ARAZİ YEŞİL ALAN OLARAK KAMU KULLANIMI İÇİN TERK EDİLMİŞTİR.

SONUÇ OLARAK; PLANLAMA İLKELERİ ve MEVZUATI GEREĞİNCE YEŞİL ALAN OLARAK TERKİ YAPILMIŞ BU ALANIN  TERK ve KULLANIM AMACINA UYGUN OLARAK PLANLARA İŞLENMESİNİ ve PARK veya KAMU KULLANIMINA(olması gereken haline) İADESİ İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASINI 5216sayılı BŞBsi Kanunun 11.MADDESİ GEREĞİNCE  ARZ ve TALEP EDERİZ.
 
Nivent Kurtuluş
 
 


Kaynak:

Etiketler:

  • YEŞİL,
  • ALAN.,
  •