x
     

Yetkinizi Kullanmak mı.,

10 Ağustos 2023 Perşembe , 20:30
Okunma: 1049
0 Yorum

İSTEMİYORSUNUZ? Yoksa gerçekten bilmiyor musunuz?

 

İzmir büyükşehir belediyesi,
 
5216 sayılı Kanunun,
 
Gereklerini ya bilmiyor,
 
Ya da bilmezden geliyor,
 
İlçe belediyeleri ile ilgili,
 
İmara aykırı binaların incelenmesini istiyoruz,
 
Büyükşehir belediyesi ilgili belediyesine yazarak sorumluluğu,
 
Üzerinden attığını sanmakta!
 
Gerçek aslında öyle değil,
 
Büyükşehir ilçe belediyelerini denetlemek görevi olduğunu,
 
Bir çok yazımızda kaleme almıştık,
 
Hatta bu konuda dernek üyemizin şikayeti üzerine,

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ,
 
İstinafa gidildi,
 
Ne yazık ki bozamadılar,
 
Bu gün bu konuda çok sıkı bir inceleme yaptım,
 
Aklıma takılan bir soru vardı,
 
Büyükşehir belediyesi İmara aykırı iş ve işlem yapan belediyeleri denetlemenin dışında resen soruşturma niye açmıyor diye hep düşünürdüm,
 
Sorumum cevabını en nihayetinde bu gün buldum,
 
Bu konuda İçişleri Bakanlığı da Danıştay'dan görüş sormuş,

".,Söz konusu talep üzerine Danıştay 1’inci Dairesi konu hakkında 18.9.1996 tarih, 1996/124 esas ve 1996/181 sayılı kararında;
 
"Büyükşehir belediyelerinin ilçe ve alt kademe belediyelerinin
imar uygulamaları ve diğer işlemleri üzerinde inceleme yapabileceği, bilgi ve belge isteyebileceği, kent bütünlüğünü sağlamaya yönelik önlemler alabileceği, incelemeler sonucunda mevzuata göre suç oluşturan durumlarla karşılaşıldığında ise, soruşturma açılması için Valiliğe veya İçişleri Bakanlığına başvurabileceği ya da ilgililer hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunabileceği" sonucuna  varmıştır (Acar, 1997: 61-62). "
 
Daha bitmedi hani ilçe belediyelerinin aldığı Encümen kararları üzerinde de etkisi varmış,
 
Büyükşehir belediyesi Encümenince de ilçe belediyelerine yönelik YIKIM KARARI ALINIYORMUŞ
 
".., büyükşehir belediye encümenince alınan kararlar ilgili belediye veya belediyelerce derhal uygulanır.

Büyükşehir belediye meclisinin veya encümeninin kararına karşı ilgililer 10 gün içinde o ilin valisine itiraz edebilir. Vali itirazı 10 gün içinde karara bağlar. Valinin kararı kesindir". hükmü yer almıştır.
 
Şimdi büyükşehir belediyesine sormak lazım,
 
İlçe belediyesinden aykırılıklarla ilgili cevaplar geldi ben de aynen size yolluyorum demekle iş bitmiyor,
 
Gereğini yapmayan belediye hakkında suç duyurusu yapma yetkiniz varken,
 
Bu yetkinizi kullanmıyorsanız,
 
Ortada var olan yanlışa ortak oluyorsunuz dersek,
 
Ayıp etmiş olur muyuz?
 
Gelecek yazılarımda gelen yanıtların nasıl sürüncemede kaldığını içeren yazılarım olacak,
 
Her bir yazıdan sonra gereğini yapmayan büyükşehir hakkında suç duyurularımız olacak.
 

Küçük bir hatırlatma; Çeşme belediyesi HACI MEMİŞ KAFEYE İmar Kanunun 32. Maddesine göre işlem yapılan yerde hala faaliyet devam etmekte. Bu konuda ne yaptınız? 


Kaynak: