x
     

YIKIM PROĞRAMLARI Neden

1 Nisan 2022 Cuma , 21:14
Okunma: 1080
0 Yorum

Uygulanmıyor?

 

Çeşme belediyesi,

Yıkım kararlarını,

Uygulamamak için,

Alınan yıkım kararları karşı açılan davaları,

Öne sürerek yıkım işlemlerini bekletmekte,

YD Kararı yok ise yıkımı engellenemez!

Çeşme belediyesinin bunu bilmemesi mümkün mü?

Cimer üzerinden sorulan soruya Çeşme belediyesinin cevabına geçmeden önce,

Birazdan Çeşme belediytesinin yıkımlarıyla ilgili bir dosyayı sizlerle paylaşacağız.

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA; 

T.H.S.S. Bornova Pırlanta Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi (148 konutluk Altınkum Pırlanta Sitesi maliki) ortağıyım. 

Kooperatifimizin hazine ile paydaş olduğu 3. derece doğal sit alanındaki 6610 ada, 1 parselde bulunan arıtma tesisi, havuz ve dükkan şeklindeki izinsiz yapıların, İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 24.09.2021 tarih ve 1320 sayılı kararı ile yıkımına karar verildiği malumunuzdur. 

3. derece sit alanında hazine ile paydaş olunan 6610 ada, 1 parseldeki kaçak yapıların yıkımının, 3194 sayılı İmar Kanunun 4. maddesi, İzmir 2 nolu TVK Komisyonu kararı ve Yargıtay 12. Ceza Dairesinin emsal kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesinin 5. ve 6. fıkraları birlikte değerlendirilip dikkate alındığında hiç bir mahkeme kararıyla durdurulamayacağı hukuken ve yasal olarak açıktır. 

Buna rağmen, 26/12/2021 tarih ve 2106205689 sayılı CİMER başvuruma Belediyenizce; “İlçemiz Çiftlik Mahallesi, 6610 ada, 1 parselde yapılan izinsiz uygulamaların yıkımı ile ilgili mahkeme sonucu beklenmektedir. 

Söz konusu mahkeme sonucuna göre işlem tesis edilecektir.” şeklinde yanıt verilmesi son derece dikkat çekicidir. 

Buna göre; 

1-Yıkım kararının iptali için Belediyenize veya yıkım kararını veren İdareye karşı, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ İLE İPTAL DAVASI açılıp açılmadığının, 

2-Şayet açıldıysa, kooperatif ortağı sıfatıyla davaya müdahil olacağımdan iptal davasının, kime karşı, hangi mahkemede ve hangi dosya numarası ile açıldığının, 

3-Mahkemede YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI verilip verilmediğinin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerince tarafıma bildirilmesini ve gereğini önemle arz ve talep ederim.

 

“Sayın başvuru sahibi

 

 


 

Cimer konusu şikayetiniz incelenmiştir.Başvuruya konu alanda ilgililer tarafından  2 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 24/09/2021 tarih ve 1320 sayılı kararına karşı dava açılmış olup, yürütmenin durdurulması istemi henüz değerlendirilmemiştir. İzmir 4. idare mahkemesi 2022/73 esas yürütmenin durdurulması istemi değerlendirildikten sonra izinsiz uygulamalar ile ilgili yıkım günü verilecektir. bilgilerinize rica ederiz”

 


Kaynak: