x
     

Yıllardır yazışmalarımızı ısrarla..,

27 Ocak 2018 Cumartesi , 22:10
Okunma: 3032
0 Yorum

yapmaktayız, ne yazık ki değişen bir şey olmuyor!

 
Balçova’da faaliyetlerine devam eden Fizik Tedavi Merkezi ile ilgili yıllardır yazışmaktayız,
 
Fizik Tedavi Merkezinin İnşaat Ruhsatı yok,
 
Yapı Kullanım Belgesi yok,
 
Yangın Yönetmeliğine uygun değil,
 
Fakat yıllarca faaliyetlerine devam etmekteler,
 
2016 yılında Balçova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen cevapta;
 
Sayın Nivent KURTULUŞ

İlçemiz Korutürk Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:305 sayılı yerde ''Balçova Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi'' ünvanı ile faaliyet gösteren sağlık kuruluşunun Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş çalışma ruhsatı bulunmakta olup; 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'' hükümleri gereğince bu gibi özel sağlık kuruluşlarının denetlenmesi ve ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığının yetki ve görevinde bulunmaktadır. Bilgilerinize rica olunur.
 
Ortada bir çelişki var
 
15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'' 
 
b) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin olması; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün ve binanın da yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir.
 
Bu Merkez 2008 yılından önce açıldığı konusunda bilgiler var,
 
Devam ediyoruz,
 
İlgi: 17.11.2016 tarihli ve 1600468373 başvuru no.lu yazınız.
 
İlgi yazınız üzerine Balçova İlçesi Korutürk Mah. Mithatpaşa Cad. No: 305 adresinde faaliyet gösteren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi, Daire Başkanlığımız Yangın Denetim ve Önleme Ekibince yangın tedbirleri yönünden yerinde tetkik edilmiş, söz konusu işyerine ait yangın önlemlerinin yeterli olmadığı saptanmış olup bu kapsamdaki iş ve işlemlerimiz devam etmektedir. Bilgi ve gereğini arz ederim. 
 
Fizik Tedavi Merkezinin Yangın Önlemleri de yeterli değilmiş,
 
Peki, bu merkez kimin korumasında?
 
Bu merkeze gelen hastalar ise korumasız!
 
2017 yılında Balçova Belediyesi tarafından yazılan yazıda ise;

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz 1600468373 sayılı başvurunuz 08.11.2017 tarihinde İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:
Balçova İlçesi, Korutürk Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No:305 adresinde ve tapunun 2275 ada, 37 parselinde kayıtlı yerde 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı imalatlar 22.06.2006 ve 27.07.2006 tarihinde yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlenmiş, her iki mühür işleminden sonra para cezası ve yıkım kararı alınmış, yıkımın gereği için Fen İşleri Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Ayrıca kaçak yapı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur.
 
Bahse konu bina 2006 yılı öncesi yapıldığını bu yazıdan öğrenmiş oluyoruz.
 
Son gelen yazı ise, Balçova Kaymakamı tarafından imza altına alınmış,
 
Valilik Makamı tarafından Kaymakamlığımıza intikal eden 18.12.2017 tarihli dilekçeniz hakkında Kaymakamlığımızca gerekli araştırmalar yapılmış olup, 
 
Şikayete konu olan İlçemiz Korutürk Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:305 adresinde ve tapunun 2275 ada, 37 parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan Fizik Tedavi Merkezi için, 3194 Sayılı İmar Kanunu'na muhalefeten yapı tatil zaptı, para cezası ve yıkıma ilişkin Encümen Kararı bulunduğu ve bina için düzenlenmiş yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı Balçova Belediye Başkanlığının 16.01.2018 tarih ve 594 sayılı cevabi yazısından anlaşılmıştır.
 
Fizik Tedavi Dal Merkezi, şehrin merkezinde, nasıl hala faaliyetlerine devam edebildiği konusunda bir fikriniz var mı?
 
Biz bu haberleri daha önce de yaptık,
 
O günlerde de bir değişiklik olmadı, bugünden sonra da olacağı konusunda endişelerimiz var!
 
 
 
 

 


Kaynak: