x
     

Yoksa Çok Yüksek Bir Bedel mi.,

4 Eylül 2023 Pazartesi , 18:58
Okunma: 1190
0 Yorum

ÖDEDİNİZ!

 

Geçtiğimiz günlerde,

İBB'den şaka gibi,
 
Bir cevap geldi,
 
Bunun üzerine sizlerle,
 
Bir haber paylaştım,
 
Sn. Soyer İBB TİCARETHANE Mİ?
 
BİR AÇIKLAMA LÜTFEN!
 
 
İyi niyet göstergesi olarak BEDK gitmeden,
 
Bir kez daha sorularımı sordum,
 
Yanıt yine olumsuz geldi,
 
Çarşamba günü Ankara'dayım bizat BEDK gidip itirazımı bırakacağım,
 
Sonuç yine Tarkan Konseri gibi olacak,
 
İzmirli Görkemli Hatıralara ne ödendiğini bilmek istiyor,
 
Bu sorunun cevaplanmaması çok yüksek bir bedel olduğunu ortaya koymuyor mu?

Gelen yanıt;
 
Sayın Nivent Kurtuluş;

İletinizde yer alan talepleri içeren  01.08.2023 tarihli ve 146 nolu başvurunuza cevap verildiği anlaşıldığından Bilgi Edinme Hakkı Yasasının Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  madde 18 ''Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir '' hükmü gereğince işlem yapılamamıştır'' İyi günler dileklerimizle bilgilerinize sunarız. Bilgi Edinme Birimi

Yinelediğim sorular;

Sayın Yetkili

Aşağıdaki sorularıma TİCARİ SIR kapsamına sokup yanıtlanmadığından soruları bir kez daha yineliyorum. 

İzmir Büyükşehir belediyesi, Ticarethane mantığı ile mi yönetilmekte?

Halk TV İzmir'de gerçekleşen "Görkemli Hatıralar" adlı program hakkında aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum. 

 "Ticari sır, banka sırrı ve müşteri sırları Ticari Sırlar Kanun Tasarısı kapsamında yer almaktadır." 
 
Biz Görkemli Hatıralar programını yapan kişinin hesap numarasını istemedik!
 
Belediye kasasından ödenen her bir kuruşun hesabını vermekle yükümlü olduğunuzu bir kez daha hatırlatırken sorularımın yanıtları verilmediği takdirde BEDK üzülerek gitmek zorunda kalacağım.

1-İzmir büyükşehir ya da belediye şirketlerinden bu programa ödenen net tutar nedir?

2-İzmir'de gerçekleşen programda programı yapan ekibin konaklama yol +yemek masraflarına ne bedel ödenmiştir?

Yukarıda sorularıma Bilgi Edinme kapsamında süresinde cevaplanmasını istiyorum.

Nivent Kurtuluş


Kaynak: